SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4538 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 45 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Jeseník Beskydská 1298

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: náměstí Karla IV. 184/16, 276 01 Mělník | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Mělník Nám. Karla IV. 16

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Praha Lázeňská 2

Osobní asistence Brno

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Dvořákova 588/13, 602 00 Brno-město | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Brno Dvořákova 13

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Fučíkova 128/4, 790 01 Jeseník, | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Jeseník Fučíkova 4

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc | Olomouc, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Olomouc Wurmova 7

Charitní pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 14 míst

 
Pečovatelská služba je terénní . Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Jeseník Zámecké nám. 2

Charitní dům sv. Anežky

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 14 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Vidnava Mírové náměstí 68

Domov pokojného stáří sv. Františka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Lidická 89, 790 70 Javorník | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 20 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.  

Podrobné informace

Javorník Lidická 89

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Náves 39, 763 61 Pohořelice | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Pohořelice Náves 39

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: náměstí Komenského 848, 763 62 Tlumačov | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Tlumačov 848

Denní stacionář Ergo

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Zlín Mostní 4058

Denní stacionář Maják

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Komenského 115, 763 21 Slavičín | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 2 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Slavičín Komenského 115

Denní stacionář Maják

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Hrádecká 235, 763 21 Slavičín | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 7 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Slavičín Hradecká 235

Domov na Dubíčku

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Hrobice 136, 763 15 Hrobice | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 39 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Hrobice 136

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Potoky 3314, 760 01 Zlín, | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Zlín Potoky 3314
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010