SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domácí zdravotní péče SOS

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba | Ostrava - Město
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 739 572 730  | e-mail: sos@domacipece.net

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Všechna zařízení 1

Odlehčovací služba Kunovice - Na Bělince

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice, | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 731 603 512  | e-mail: petra.mikulova@ssluh.cz

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin od počátku do konce smluvního vztahu. Věková struktura cílové skupiny:
  1. Mladší děti: 7 –  10 let
  2. Starší děti: 11 – 15 let
  3. Dorost: 16 –  18 let
  4. Mladí dospělí: 19 – 26 let

Detailní informace

Kunovice, Na Bělince 1492_i

Domov se zvláštním režimem Velehrad Buchlovská

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Buchlovská 301, 687 06 Velehrad | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 775 279 131  | e-mail: adela.hanacikova@ssluh.cz

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním a kombinovaným postižením s poruchami chování, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby. Tyto osoby nemohou naplňovat své specifické potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby zahrnující zvládání specifického chování.

Detailní informace

Velehrad, Buchlovská 301

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vojtova 1030/7, 639 00 Brno - Štýřice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 33 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

PS Vojtova 7

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vojtova 1031/9, 639 00 Brno - Štýřice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Vojtova 9

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Cejl 531/75, 602 00 Brno - Zábrdovice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 28 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Cejl 75 a 77

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Kosmákova 3978/48, 615 00 Brno - Židenice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 8 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Kosmákova 48

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vranovská 365/1a, 614 00 Brno - Zábrdovice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 6 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Vranovská 1A

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Bedřichovická 1593/19, 627 00 Brno - Slatina, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Bedřichovická 19

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Pod Nemocnicí 603/25, 625 00 Brno - Bohunice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Pod nemocnicí 25

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 9

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 760/9 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 7

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 620/7 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Horova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Horova 200/77, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 778 706 603  | e-mail: brazdova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno horova 200_77

Odlehčovací služba Respit Jamborova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Jamborova 3253/61, 615 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 771 121 248  | e-mail: drabkova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno jamborova 3253_61

Denní stacionář Gaudium

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Schodová 1298/18, 602 00 Brno - sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 32 míst
Telefon: +420 545 211 568  | e-mail: gaudium@cssbrno.cz

Denní stacionář Gaudium umožňuje uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a s ohledem na specifické individuální potřeby uživatelů navazovat kontakt s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím. Službu poskytujeme osobám od 16 let s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a případně s autismem, které potřebují podporu v péči o vlastní osobu a nabídku aktivizačních činností. Tato péče jim nemůže být celodenně poskytnuta v domácím prostředí.

Detailní informace

Gaudium schodová 1298 - 18

Denní stacionář Domino

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Ostrá 2898/1, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 541 213 164  | e-mail: domino@cssbrno.cz

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Detailní informace

Brno ostrá 1 Domino
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010