SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5549 položek. Každým dnem přibývají nové.

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 9

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 760/9 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 7

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 620/7 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Horova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Horova 200/77, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 778 706 603  | e-mail: brazdova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno horova 200_77

Odlehčovací služba Respit Jamborova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Jamborova 3253/61, 615 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 771 121 248  | e-mail: drabkova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno jamborova 3253_61

Denní stacionář Gaudium

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Schodová 1298/18, 602 00 Brno - sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 32 míst
Telefon: +420 545 211 568  | e-mail: gaudium@cssbrno.cz

Denní stacionář Gaudium umožňuje uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a s ohledem na specifické individuální potřeby uživatelů navazovat kontakt s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím. Službu poskytujeme osobám od 16 let s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a případně s autismem, které potřebují podporu v péči o vlastní osobu a nabídku aktivizačních činností. Tato péče jim nemůže být celodenně poskytnuta v domácím prostředí.

Detailní informace

Gaudium schodová 1298 - 18

Denní stacionář Domino

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Ostrá 2898/1, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 541 213 164  | e-mail: domino@cssbrno.cz

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Detailní informace

Brno ostrá 1 Domino

Pečovatelská služba Rotalova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Rotalova 13 - Brno-sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 770 110 290  | e-mail: jilkova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno rotalova 13_i

Denní stacionář Domovinka Kabátníkova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Kabátníkova 220/8, 602 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 777 483 016  | e-mail: krestanova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Brno kabatnikova 8

Denní stacionář Domovinka Vojtova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Vojtova 1030/7, 639 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon:  | e-mail: kavalcova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Vojtova 1030_7 Brno

Denní stacionář Domovinka Horova

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Horova 200/77, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 543 245 450  | e-mail: zourkova@cssbrno.cz

Posláním služby je nabídnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které vedou k jejich vnitřnímu uspokojení, osobnímu rozvoji a jsou srovnatelné s životem jejich vrstevníků. Služby poskytované těmto lidem umožňují pečujícím osobám zůstat ekonomicky aktivní. Službu poskytujeme osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou podporu či pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Brno horova 200_77

Pečovatelská služba Jamborova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Jamborova 61 - Brno-Židenice | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 724 557 807  | e-mail: holikova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno jamborova 3253_61

Pečovatelská služba Horova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Horova 77 - Brno-Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 777 356 907  | e-mail: soukalova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno horova 200_77_1

Pečovatelská služba Ptašínského

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Ptašínského 9/11 - Brno-Královo Pole | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 778 726 938  | e-mail: mensikova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno ptašínského 9_11

Pečovatelská služba Vondrákova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Vondrákova 9 - Brno-Bystrc | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 602 595 256  | e-mail: illeova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Denní stacionář Srdíčko

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | stacionáře denní
Adresa: Šelepova 2231/5, 602 00 Brno - Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 21 míst
Telefon: +420 549 240 496  | e-mail: srdicko@cssbrno.cz

Podporujeme smysluplný a plnohodnotný život lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami. Naše služby podporují samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle klientů na základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. Posláním naší služby je poskytnout uživatelům potřebnou denní péči a posilovat jejich samostatnost tak, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí, se svou rodinou. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého či středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

Detailní informace

Brno, Šelepova 2231/5

Týdenní stacionář Srdíčko

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením, stacionáře týdenní
Adresa: Šelepova 2231/5, 602 00 Brno - Žabovřesky | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 549 240 496  | e-mail: srdicko@cssbrno.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny. Podporujeme smysluplný a plnohodnotný život lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a s přidruženými vadami. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16 - 70 let s možností dožití, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého a středně těžkého stupně mentálního postižení a s přidruženými vadami.

Detailní informace

Brno, Šelepova 2231/5
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010