Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Blatenská 2146/4, 148 00 Praha 11-Chodov, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 11
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 724 603 307   | e-mail: pece.domy@jmsoc.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 11, Blatenská 2146/4 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Územní působnost: V domácnostech uživatelů na území MČ Prahy 11; Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, Praha 11; Dům s pečovatelskou službou Blatenská 2146/4, Praha 11; Dům s bezbariérovými byty Petýrkova 1952/22, Praha 11 a středisko osobní hygieny na adrese Šalounova 2025/7 v domě s pečovatelskou službou.

Dům je v majetku Města. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada městské části, na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

Popis služeb: 106 bytových jednotek, které přiděluje městská část P-11. Každá žádost je na podkladě sociálního šetření okrskové sestry a sociální pracovnice individuálně projednána komisí odborníků, kterou jmenuje místní rada. Mají terénní pečovatelskou službu.

 

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 724 603 307
pece.domy@jmsoc.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 11
Web: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Blatenská 2146/4, 148 00 Praha 11-Chodov, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010