Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Třebešovská 17/128, 193 00 Praha-Horní Počernice, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 20
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 281 071 799   | e-mail: olga_svrculova@pocernice.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 20, Třebešovská 17/128 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je v majetku obce a má 9 bytů. Návrh na přidělení bytu v DPS předkládá Radě městské části Praha 20 na základě doporučení Sociálně zdravotní a protidrogové komise Odbor sociálních věcí a školství. Na základě doporučení Sociálně zdravotní a protidrogové komise Rada městské části Praha 20 rozhodne o přidělení bytu v DPS žadateli. 1-2 lůžkové pokoje, pokoje pro manželské páry, pouze pro občany Horních Počernic.

 

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 281 071 799
olga_svrculova@pocernice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 20
Web: http://www.pocernice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Třebešovská 17/128, 193 00 Praha-Horní Počernice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010