SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Odlehčovací služba Kunovice - Na Bělince

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice, | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 731 603 512  | e-mail: petra.mikulova@ssluh.cz

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin od počátku do konce smluvního vztahu. Věková struktura cílové skupiny:
  1. Mladší děti: 7 –  10 let
  2. Starší děti: 11 – 15 let
  3. Dorost: 16 –  18 let
  4. Mladí dospělí: 19 – 26 let

Detailní informace

Kunovice, Na Bělince 1492_i

Domov se zvláštním režimem Velehrad Buchlovská

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Buchlovská 301, 687 06 Velehrad | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 775 279 131  | e-mail: adela.hanacikova@ssluh.cz

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním a kombinovaným postižením s poruchami chování, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby. Tyto osoby nemohou naplňovat své specifické potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby zahrnující zvládání specifického chování.

Detailní informace

Velehrad, Buchlovská 301

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vojtova 1030/7, 639 00 Brno - Štýřice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 33 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

PS Vojtova 7

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vojtova 1031/9, 639 00 Brno - Štýřice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Vojtova 9

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Cejl 531/75, 602 00 Brno - Zábrdovice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 28 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Cejl 75 a 77

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Kosmákova 3978/48, 615 00 Brno - Židenice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 8 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Kosmákova 48

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Vranovská 365/1a, 614 00 Brno - Zábrdovice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 6 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Vranovská 1A

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Bedřichovická 1593/19, 627 00 Brno - Slatina, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Bedřichovická 19

Byty zvláštního určení

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Pod Nemocnicí 603/25, 625 00 Brno - Bohunice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 542 173 221

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

DPS Pod nemocnicí 25

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 9

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 760/9 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Vondrákova 7

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Vondrákova 620/7 635 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 737 120 968  | e-mail: jadrna@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Vondrákova 9 Brno

Odlehčovací služba Respit Horova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Horova 200/77, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 778 706 603  | e-mail: brazdova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno horova 200_77

Odlehčovací služba Respit Jamborova

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Jamborova 3253/61, 615 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: 771 121 248  | e-mail: drabkova@cssbrno.cz

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.

Detailní informace

Brno jamborova 3253_61

Denní stacionář Gaudium

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Schodová 1298/18, 602 00 Brno - sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 32 míst
Telefon: +420 545 211 568  | e-mail: gaudium@cssbrno.cz

Denní stacionář Gaudium umožňuje uživatelům trávit část dne ve stimulujícím prostředí, udržovat a rozvíjet jejich dovednosti a s ohledem na specifické individuální potřeby uživatelů navazovat kontakt s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím. Službu poskytujeme osobám od 16 let s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a případně s autismem, které potřebují podporu v péči o vlastní osobu a nabídku aktivizačních činností. Tato péče jim nemůže být celodenně poskytnuta v domácím prostředí.

Detailní informace

Gaudium schodová 1298 - 18

Denní stacionář Domino

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Ostrá 2898/1, 616 00 Brno | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 541 213 164  | e-mail: domino@cssbrno.cz

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Detailní informace

Brno ostrá 1 Domino

Pečovatelská služba Rotalova

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Rotalova 13 - Brno-sever | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 770 110 290  | e-mail: jilkova@cssbrno.cz

Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uživatele. Doba poskytované péče je stanovena od pondělí do neděle, včetně svátků, v čase od 7:00 do 22:00. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v hygienickém středisku dané organizační složky v předem dohodnutém termínu v době od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 15:30. Obě formy služby jsou poskytovány za úhradu na základě smluvního vztahu.
Pečovatelská služba poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností. Poskytováním pečovatelských služeb pomáhá uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků, případně komerčních služeb. Pečovatelské služby mohou využít osoby osoby mladší 18 let, rodiny s dětmi, děti, dospělí a senioři se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Detailní informace

Brno rotalova 13_i
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010