Dům s pečovatelskou službou Harmonie

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: nám. U lípy Svobody 547, 107 00 Praha-Dubeč, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 775 920 272   | e-mail: pecovatelky@dpsharmonie.cz

Dům s pečovatelskou službou Harmonie
Praha 10, náměstí U lípy svobody 547 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

Třípodlažní objekt umístěný v klidné, okrajové části MČ Praha – Dubeč.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V DPS Harmonie je 41 bytů. Organizace DPS Harmonie užívá tento objekt ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřený Městské části Praha – Dubeč na základě platné smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí. Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech obyvatel DPS Harmonie a obyvatelům obce Praha - Dubeč. Pečovatelskou službu zajišťují pracovnice DPS.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 775 920 272
pecovatelky@dpsharmonie.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Dům s pečovatelskou službou Harmonie
Web: www.dpsharmonie.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: nám. U lípy Svobody 547, 107 00 Praha-Dubeč, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010