SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4538 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Klášterní 34, 793 99 Osoblaha | Bruntál, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 18 míst

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje ubytování a 24hodinovou pečovatelskou službu všem zdravotně postiženým osobám od 27 let, které pro plnohodnotný a spokojený život potřebují podporu, pochopení a vstřícnost našeho personálu.

Podrobné informace

Osoblaha DS

Domov důchodců

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 204 míst

 
Domov najdete v klidném lesoparku na okraji obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, ve snadné dostupnosti prostřednictvím MHD Českých Budějovic. Cílovou skupinu tvoří senioři starší 60 let se sníženou soběstačností. Přednost při přijetí mají žadatelé z Jihočeského kraje.

Podrobné informace

Dobrá voda

Domov důchodců

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 45 míst

 
Domov najdete v klidném lesoparku na okraji obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, ve snadné dostupnosti prostřednictvím MHD Českých Budějovic. Cílovou skupinu tvoří osoby starší 55 let, trpící Alzheimerovou chorobou, osoby se všemi typy stařeckých demencí a ostatní osoby s organickým poškozením centrální nervové soustavy, jejichž situace vyžaduje stálou pomoc, podporu a dohled jiné fyzické osoby. Přednost při přijetí mají osoby z Jihočeského kraje.

Podrobné informace

České Budějovice DD Dobrá voda

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí | Rakovník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 75 míst

 
Domov je určen přednostně pro seniory ze Středočeského kraje, vyžadující určitou pomoc nebo podporu v běžných životních činnostech, s poruchou hybnosti (od lehké po těžkou nepohyblivost, vyžadující nepřetržitou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči (u kterých nemá péče charakter nemocničního ošetřovatelství)

Podrobné informace

Nové Strašecí domov

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí | Rakovník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 48 míst

 
Domov se zvláštním režimem POHODA  a nový pavilon OÁZA poskytuje sociální službu se specializací na onemocnění: Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí, vaskulární demencí a jinými formami demence, u klientů kteří jsou mobilní, případně se pohybují pomocí kompenzačních pomůcek. Domov je určen pro osoby přednostně ze Středočeského kraje.

Podrobné informace

Nové Strašecí POHODA

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 18 míst

 
Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je určena pro osoby od 50 let věku.

Podrobné informace

Jindr Hradec ds

Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je pobytová. Jejím posláním je poskytovat uživatelům podporu a péči po dobu, kdy není možno o ně pečovat v domácím prostředí. Cílem odlehčovací služby je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba má k dispozici jeden pokoj v 1. patře v budově na ulici Adamusova 1269. Pro imobilní klienty je vybudováno sociální zařízení a venkovní výtah. Klienti mohou využívat denní stacionář v přízemí.

Podrobné informace

Orlová péče

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Posláním denního stacionáře je aktivizace uživatelů, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, udržení či posílení úrovně jejich samostatnosti a soběstačnosti a překonání pocitu jejich osamělosti. Důležitá je rovněž podpora pečujícím osobám a setrvání uživatelů v domácím prostředí.  

Podrobné informace

Orlová péče

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 200 míst

 
Posláním pečovatelské služby je poskytnout potřebnou pomoc či podporu seniorům starším 65 let a zdravotně postiženým občanům starším 26 let, kteří z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby a žijí na území města Orlová.

Podrobné informace

Orlová péče

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sídliště 1019, 407 77 Šluknov | Teplice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba Šluknov nabízí terénní sociální službu ve městě Šluknov pro osoby, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, využití volného času, kontaktu s komunitou, jsou sníženy z důvodu snížení soběstačností z důvodu věku, chronického nemocnění, nebo zdravotního postižení, nebo jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale postačují jim prozatím terénní služby.

Podrobné informace

Šluknov pečovatel

Seniorcentrum Pohoda

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Teplice | Teplice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 26 míst

 
Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby ve věku od 50 let, které mají chronické duševní onemocnění. Služba je určena seniorům s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Podrobné informace

Teplice ds pohoda

Seniorcentrum Pohoda

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Teplice | Teplice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 49 míst

 
Domov pro seniory je určen seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním Domova pro seniory je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Podrobné informace

Teplice ds pohoda

Domov Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 168 míst

 
Uživateli domova se mohu stát osoby, které jsou seniorského věku, starší 60 let, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami. Přednostně přijímáme zájemce z Orlové.

Podrobné informace

DS Vesna Orlová

Domov Vesna

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová - Lutyně | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 55 let s duševním onemocněním nebo které mají snížené poznávací schopnosti z důvodu onemocnění stařecké či Alzheimerovy demence, demence vaskulární, smíšené nebo jiného typu.

Podrobné informace

DS Vesna Orlová

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II. | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst

 
Posláním denního stacionáře je nabídnout lidem s postižením možnost trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou, které rádi dělají, které jim v životě mohou k něčemu být a které běžně dělají lidé bez postižení. Denní stacionář není „náhradou“ běžného života, ale příležitostí pro to, aby se lidé s postižením udrželi nebo vrátili do běžného života, do svého společenství. Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje.

Podrobné informace

DST Jindřichův Hradec

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 104 míst

 
Domov pro seniory je určen pro osoby od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.  Při poskytnutí služby mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči.

Podrobné informace

Jindr Hradec ds
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010