Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Rybářská 1810, 547 01 Náchod, Česko | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 6 míst

Pečovatelská služba
Domov pro seniory, Náchod, Rybářská 1810Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Terénní Pečovatelská služba je poskytována osobám s trvalým bydlištěm v Náchodě nebo příměstských částech (Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba ambulantní
pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Kontakty
Telefon:
+420 491 426 539
+420 736 490 332
E-mail:
pecovatelska.sluzba@messs-na.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské středisko sociálních služeb MARIE
Web: http://www.messs-na.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Rybářská 1810, 547 01 Náchod, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010