Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov, Česko | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel: Nezisková organizace

Pečovatelská služba
Dům s pečovatelskou službou, Český Krumlov, VyšehradskáPečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

O služby mohou žádat i obyvatelé obcí v dojezdové vzdálenosti do 15 km od Českého Krumlova (pečovatelky navštěvují klienty např. ve Starých Dobrkovicích, ve Zlaté Koruně, v Dolním Třeboníně).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 736 634 491
+420 380 716 342
E-mail:
veronika.hadravova@sovyck.cz.
Vedoucí pečovatelské služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost
Web: http://sovyck.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010