SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4999 položek. Každým dnem přibývají nové.

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Kojetická 1414, 277 11 Neratovice, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Neratovice, Kojetická 1414

Dům Kněžny Emmy

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Kojetická 1414, 277 11 Neratovice, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 14 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Neratovice, Kojetická 1414

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Kojetická 1414, 277 11 Neratovice, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Neratovice, Kojetická 1414

Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kojetická 1414, 277 11 Neratovice, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 76 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Neratovice, Kojetická 1414

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sokolská 1058, 276 01 Mělník | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Mělník, Sokolská 1058

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: 17. listopadu 246/14, 276 01 Mělník, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Mělník, 17. listopadu 1

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Dolní Kasárna 969, 250 67 Klecany | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Klecany, Dolní Kasarna 969

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: T. G. Masaryka 880, 277 13 Kostelec nad Labem | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Dům s pečovatelskou službou, Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 880

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Mladoboleslavská 20, 197 00 Praha 19 – Kbely | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Praha 19, Mladoboleslavská 20

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: 17. listopadu 246/14, 276 01 Mělník, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Mělník, 17. listopadu 246/14

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Mladoboleslavská 20, 197 00 Praha 19 – Kbely | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Praha 19, Mladoboleslavská 20

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Havlíčkovo nám. 1439/33, 252 19 Rudná, | Praha - západ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Rudná, Havlíčkovo nám. 1439/33

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Dr. Janského 1639, 252 28 Černošice, | Praha - západ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Černošice, Dr. Janského 1639

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice - Chrást, | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Tišice, Marie Podvalové 334

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: T. G. Masaryka 880, 277 13 Kostelec nad Labem | Mělník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 880

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Dolní Kasárna 969, 250 67 Klecany | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Klecany, Dolní Kasarna 969
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010