SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5568 položek. Každým dnem přibývají nové.

Dům s pečovatelskou službou Litomyšl

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: J. E. Purkyně 1126, 570 01 Litomyšl-Město | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 461 654 911  | e-mail: csp.litomysl@tiscali.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Litomyšl, J. E. Purkyně 1126

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Lubná 17, 569 63 Lubná, | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 461 357 710

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Lubná, Lubná 17

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Na Bílé 120, 565 01 Choceň | Pardubický kraj, Ústí nad Orlicí
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 465 471 024  | e-mail: vera.betlachova@lanskroun.eu

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Choceň, Na Bílé 120

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová – Předměstí | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 736 433 710  | e-mail: smeralova@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Domácí zdravotní péče, Moravská Třebová, Svitavská 480/25

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Kobližná 125, 569 43 Jevíčko | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 461 329 374

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Domácí zdravotní péče, Jevíčko, Kobližná 125

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Svojanov 19, 569 73 Svojanov, | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 721 893 097  | e-mail: isouky@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Domácí zdravotní péče, Svojanov, Svojanov 19

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Soukenická 158, 537 01 Chrudim II | Chrudim, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 469 638 209  | e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Pečovatelská služba, Chrudim, Soukenická 158

Domácí zdravotní péče Včelka

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: K. Čapka 812, 535 01 Přelouč | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 605 590 200  | e-mail: kulakovska@quick.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Domácí zdravotní péče Včelka, Přelouč, K Čapka 812

Pečovatelská služba Moravská Třebová

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 731 521 834  | e-mail: crhova@mtrebova-city.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Moravská Třebová, Svitavská 308/8

Domov pro seniory Moravská Třebová

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 154 míst
Telefon: +420 733 127 245  | e-mail: holasova@mtrebova-city.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Moravská Třebová, Svitavská 308/8

Odlehčovací služba Moravská Třebová

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová - Předměstí | Pardubický kraj, Svitavy
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst
Telefon: +420 731 521 834  | e-mail: crhova@mtrebova-city.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Moravská Třebová, Svitavská 308/8

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Adámkova třída 677, 539 01 Hlinsko, | Chrudim, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 469 315 371

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Hlinsko, Adámkova třída 677

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Erbenova 1621, 539 01 Hlinsko | Chrudim, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 469 315 371

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Hlinsko, Erbenova 1621

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: 5. května 193, 539 52 Trhová Kamenice | Chrudim, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 469 333 101  | e-mail: obec.tkamenice@iol.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Trhová Kamenice, 5. května 193

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Nádražní 262, 538 62 Hrochův Týnec, | Chrudim, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 469 692 536

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Hrochův Týnec, Nádražní 262

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Za Fontánou 433, 535 01 Přelouč | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 466 953 216  | e-mail: ps@mestoprelouc.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dům s pečovatelskou službou, Přelouč, Za Fontánou 433
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010