SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4999 položek. Každým dnem přibývají nové.

Charitní pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko | Jihočeský kraj, Písek
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Milevsko, U Bažantnice 561

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: nám. Husovo 94, 394 70 Kamenice nad Lipou | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kamenice nad Lipou, nám. Husovo 94

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Blansko 66, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kaplice, Novohradská 59

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Novohradská 59, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kaplice, Novohradská 59

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Náměstí 42, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Pečovatelská služba, Kaplice, Náměstí 42

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Strahovská 256, 382 32 Velešín | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Velešín, Strahovská 256

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Blansko 66, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Kaplice, Blansko 66

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Novohradská 59, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Kaplice, Novohradská 59

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: DPS Kosmonautů 2020/16, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Litoměřice, Kosmonautů 2020/14

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: DPS Kosmonautů 2020/14, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Litoměřice, Kosmonautů 2020/14

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: DPS Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Litoměřice, Švermova 2099/16

Ošetřovatelská péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Kosmonautů 2020/14, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Litoměřice, Kosmonautů 2020/14

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Litoměřice, Švermova 2099/16

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 4 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Litoměřice, Dominikánské náměstí 1

Charitní domov sv. Zdislava

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Dominikánské náměstí 1, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 28 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Litoměřice, Dominikánské náměstí 1

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Litomerice, Zahradnická 1534/4
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010