Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Křižíkova 167/50, 186 00 Karlín, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 8
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 224 815 878   | e-mail: lenka.firtikova@sospraha8.cz

Denní stacionář
Praha 8, Křižíkova 167/50

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám s trvalým pobytem na Praze 8, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Denní stacionář se nachází v přízemí a v 7. patře sedmipodlažního objektu, který je domem s pečovatelskou službou v ul. Křižíkova, Praha 8, Karlín. V přízemních prostorech je aktivizační místnost, odpočinková místnost, kuchyňka a sociální zařízení. V 7. podlaží se nacházejí dvě aktivizační místnosti s možností odpočinku na polohovacích křeslech, kuchyňka, dvě terasy, místnost pro personál a sociální zařízení.

Budova má bezbariérové řešení, je zde výtah. Klient může obvyklým způsobem užívat společně s ostatními všechny uvedené prostory. Denní místnost je vybavena televizním a radiovým přijímačem. Klienti stacionáře také využívají jídelnu a klubovnu, která je součástí domu s pečovatelskou službou.

Stravování

Strava je podávána 4x denně jako snídaně, přesnídávka, oběd a svačina. Po domluvě je možné připravit i studenou večeři pro delší pobyt ve stacionáři, nebo balíček domů (v obou případech za částku 25,- Kč pro osobu).

Snídaně, přesnídávka a svačina jsou zajišťovány každodenním nákupem a přípravou ve stacionáři, obědy se dovážejí a podávají se v jídelně DPS Křižíkova, ve kterém denní stacionář sídlí.

Aktivizace, vzdělávání

Život ve stacionáři probíhá podle harmonogramu dne, který respektuje individuální možnosti a schopnosti klientů a nabízí přiměřené aktivity včetně jejich podpory a rozvoje jejich zájmů. Pod vedením školeného personálu se jedná např. o posilování paměti, muzikoterapii, arteterapii, jednoduchá protahovací cvičení na židlích, nácvik jednoduchých činností běžného života atd.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 224 815 878
lenka.firtikova@sospraha8.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8
Web: http://sospraha8.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Společenská místnost
Jídelny
Klubovna

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Rehabilitace

Adresa zařízení: Křižíkova 167/50, 186 00 Karlín, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010