SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5564 položek. Každým dnem přibývají nové.

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: V Zahradách 404, 270 33 Jesenice | Rakovník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 313 599 214  | e-mail: merklova@jesenice-ra.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Jesenice, V zahradách 404

Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Krajánek

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Samota ÚSP 224, 270 33 Jesenice | Rakovník, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 67 míst
Telefon: +420 603 106 678  | e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Jesenice, Samota ÚSP 224

Domácí zdravotní péče Sestřičky

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Jana Švermy 539, 432 01 Kadaň | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 792 346 432  | e-mail: kdpsestricky@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Kadaň, Jana Švermy 539

Domov se zvláštním režimem Alzheimer Most

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Táboritů 2180/8, 434 01 Most | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 96 míst
Telefon: +420 601 271 171  | e-mail: dana.masarovicova@domovalzheimer.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Most, Táboritů 2180/8

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Višňové 379, 671 38 Višňové | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 515 330 045  | e-mail: dps@visnove.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Višňové, Višňové 379

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bohutice 8, 671 76 Bohutice, | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 515 336 315  | e-mail: oubohutice@tiscali.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Bohutice, Bohutice 8

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Kostelní ulice 2, 671 72 Miroslav | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 515 241 001  | e-mail: kmotorkova.z@cssznojmo.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Miroslav, Kostelní ulice 2

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 90 míst
Telefon: +420 515 300 526  | e-mail: domov@domovtavikovice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Tavíkovice, Tavíkovice 153

Domov se zvláštním režimem Skalice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Skalice 1, 671 71 Hostěradice | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 59 míst
Telefon: +420 515 339 157  | e-mail: info@domovskalice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hostěradice, Skalice 1

Domov pro seniory Skalice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Skalice 1, 671 71 Hostěradice | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 11 míst
Telefon: +420 515 339 157  | e-mail: info@domovskalice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hostěradice, Skalice 1

Domov se zvláštním režimem Jevišovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 54 míst
Telefon: +420 605 060 940  | e-mail: socialni@domovjevisovice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Jevišovice, Jevišovice 104

Domov pro seniory Jevišovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 34 míst
Telefon: +420 605 060 940  | e-mail: socialni@domovjevisovice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Jevišovice, Jevišovice 104

Domov se zvláštním režimem Plaveč

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Domov 1, 671 32 Plaveč | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 61 míst
Telefon: +420 515 252 044  | e-mail: cankova@dps-plavec.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Plaveč, Domov 1

Domov pro seniory Plaveč

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Domov 1, 671 32 Plaveč | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 515 252 044  | e-mail: cankova@dps-plavec.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Plaveč, Domov 1

Domov se zvláštním režimem Emin zámek

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 515 229 151  | e-mail: emin@eminzamek.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hrušovany nad Jevišovkou, Šanov 275

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Břežany 1, 671 65 Břežany | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 170 míst
Telefon: +420 515 277 513  | e-mail: cuperova@zamekbrezany.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Břežany, Břežany 1
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010