Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Prosiměřice - Městys, 671 61 Prosiměřice, Česko | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Prosiměřice 211Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům byl uveden do provozu 1994. Budova DPS disponuje 80 bytovými jednotkami, které umožňují poskytnout bydlení až 95 seniorům.

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Úhradu za úkony pečovatelské služby si každý nájemník hradí samostatně – pokud službu využívá. Obědy v pracovních dnech je možné odebírat ze školní jídelny Základní školy v Prosiměřicích nebo z obecní jídelny Obce Těšetice.

Pečovatelská služba je zajišťována po dobu pracovního týdne, tj. od pondělí do pátku od 6.30 do 15.00 hod. Služba není zajištěna o víkendu a svátcích. Pečovatelská služba zajišťuje například: donášku obědů, nákupy, úklidy, pomoc při osobní hygieně, doprovod k lékaři, dohled nad dodržováním léčebného režimu. Zdravotní ošetřovatelskou péči zajišťuje Oblastní charita Znojmo.

Každý nový nájemník v DPS si musí zřídit trvalý pobyt v DPS Prosiměřice. Na bližší podrobnosti se můžete informovat buď telefonicky nebo osobně na na Úřadu městyse Prosiměřice, Prosiměřice 197.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 515 271 608
E-mail:
dps@prosimerice.cz
Kancelář


Úřad městyse Prosiměřice, Prosiměřice 197
Telefon:
+420 515 271 512


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městys Prosiměřice
Web: https://www.prosimerice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Prosiměřice - Městys, 671 61 Prosiměřice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010