SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5568 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 97 míst
Telefon: +420 476 700 653  | e-mail: perglerova@msss-most.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Most, Jiřího Wolkera 404

Domov pro seniory Most

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Barvířská 495, 434 01 Most | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 273 míst
Telefon: +420 721 276 743  | e-mail: osmerova@msss-most.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Most, Barvířská 495

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Barvířská 495, 434 01 Most | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 31 míst
Telefon: +420 721 276 743  | e-mail: osmerova@msss-most.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Most, Barvířská 495

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Písečná 2820, 438 01 Žatec | Louny, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 730 166 373  | e-mail: renata.kubinkova@maltezskapomoc.cz

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Žatec, Písečná 2820

Domov pro seniory Litvínov

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Křížatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 117 míst
Telefon: +420 476 742 042, linka: 117, 118  | e-mail: cafourkova@dsslitvinov.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Litvinov, Křižatecká 16

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Křížatecká 16, 435 42 Litvínov - Janov | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 37 míst
Telefon: +420 476 742 042, linka: 117, 118  | e-mail: cafourkova@dsslitvinov.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Litvinov, Křižatecká 16

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Okružní 104, 435 13 Meziboří | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 48 míst
Telefon: +420 476 748 218  | e-mail: chromyova.j@ddmezibori.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Meziboří, Okružní 104

Domov pro seniory Meziboří

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Okružní 104, 435 13 Meziboří | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 72 míst
Telefon: +420 476 748 218  | e-mail: chromyova.j@ddmezibori.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Meziboří, Okružní 104

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Novostavby 124/36, 435 11 Lom - Loučná | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 704 070 842  | e-mail: pecsluzba@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Lom Novostavby 124

Domov pro seniory Nová Paka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 65 míst
Telefon: + 420 493 771 214  | e-mail: zivrova@ussnovapaka.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domov seniorů, Nová Paka, Svatojánská 494

Dům s pečovatelskou službou Nová Paka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 493 721 443  | e-mail: info@ussnovapaka.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Nová Paka, Jiráskova 1830

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Polubný 230, 468 50 Kořenov - Polubný | Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 483 399 102

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Kořenov, Polubný 230

Pečovatelská služba Frýdlant

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 482 311 349  | e-mail: ssp@mesto-frydlant.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Frýdlant, Novoměstská 1065

Dům s pečovatelskou službou Raspenava

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 482 311 349  | e-mail: ssp@mesto-frydlant.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Frýdlant, Novoměstská 1065

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Dětřichov 2, 464 01 Dětřichov | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 482 317 042  | e-mail: podatelna@detrichov-obec.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Dětřichov, Dětřichov 2

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Zdislavy z Lemberka 37, 471 25 Jablonné v Podještědí | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 487 762 292  | e-mail: dpsjablonne@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka 37
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010