Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice, Česko | Liberecký kraj, Semily
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 481 543 137   | e-mail: pecovak@razdva.cz

Dům s pečovatelskou službou
Jilemnice, Jaroslava Havlíčka 328 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

V domech s pečovatelskou službou je 78 bytů.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich. Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu. Pravidla pro přidělování bytů jsou v kompetenci města, jsou stanovena ve Statutu pro byty zvláštního určení. Žádosti o přidělení bytu jsou k dispozici v DPS, na městském úřadě, na stránkách města Jilemnice. Uvolněné byty se přidělují dle vhodnosti / patro, schody / na základě doporučení „Komise pro bytové a sociální záležitosti“, přidělení je v kompetenci Starosty města Jilemnice. V domech s pečovatelskou službou je 78 bytů a přidělování bytů se řídí pravidly schválenými RM Jilemnice.    


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 481 543 137
pecovak@razdva.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Jilemnice
Web: http://www.mestojilemnice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010