SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5359 položek. Každým dnem přibývají nové.

Týdenní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Karlovy Vary, Svobodova 743/12

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Karlovarská 631, 362 22 Nejdek | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Nejdek, Karlovarská 631

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 44 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Nové Sedlo, Školní 81

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 39 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Královské Poříčí, Lázeňská 174

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 138 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Královské Poříčí, Lázeňská 174

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Pochlovická 56, 357 51 Kynšperk nad Ohří – Dolní Pochlovice | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 56

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Pochlovická 56, 357 51 Kynšperk nad Ohří – Dolní Pochlovice | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 100 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 56

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pochlovická 56, 357 51 Kynšperk nad Ohří – Dolní Pochlovice | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 46 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 56

Domov pro osoby se zdravotním postižením "Sokolík"

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 35 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Sokolov, Slavíčkova 1701

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: B. Smetany 1761, 358 01 Kraslice | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kraslice, B. Smetany 1761

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby, poskytované osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Sokolov, Sokolovská 1508

Denní stacionář Mateřídouška

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Sokolovská 1508, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Sokolov, Sokolovská 1508

Denní stacionář Mateřídouška

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Školní 737, 357 35 Chodov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Chodov, Školní 737

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Luční 1238, 357 35 Chodov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Chodov, Luční 1238

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Luční 1238, 357 35 Chodov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba. Je  poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Chodov, Luční 1238

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Rychnov, Bergmannova 140
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010