Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: nábřeží Obránců míru 834, 468 22 Železný Brod, Česko | Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba
Železný Brod Obránců míru 834

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Služba je poskytována : Domácnosti klientů na území města Železného Brodu a jeho částech – Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Pelechov, Popluží, Hrubá Horka, Jirkov, Malá Horka, Horská Kamenice a ve spádových obcích, které mají s městem uzavřenou dohodu o poskytování pečovatelské služby a Dům s pečovatelskou službou Železný Brod a Dům s pečovatelskou službou Bzí.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba ambulantní
pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 770 164 580
pecovatelky@zelbrod.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Železný Brod
Web: www.zeleznybrod.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: nábřeží Obránců míru 834, 468 22 Železný Brod, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010