SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5540 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Ke skalce 408/4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky | Praha, Praha (hl.m.), Praha 13
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 235 515 843

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 13, Ke skalce 4

Pečovatelská služba Asminestra

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: U parního mlýna 1289/8, 170 00 Praha 7 - Holešovice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 7
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 733 483 437  | e-mail: minestra@email.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Praha 7, U parního mlýna 1289/8

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Mazurská 525/19, 181 00 Praha 8 - Troja, | Praha, Praha (hl.m.), Praha 8
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 233 558 832

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 8, Mazurská 19

Osobní asistence Asminestra

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: U parního mlýna 1289/8, 170 00 Praha 7 - Holešovice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 7
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 733 483 437  | e-mail: minestra@email.cz

Osobní asistence Asminestra se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Praha 7, U parního mlýna 1289/8

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sušická 1845/21, 160 00 Praha 6 - Dejvice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 233 322 434  | e-mail: renata@emma-senior.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Praha 6, Sušická 21

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Jaurisova 516/2, 140 00 Praha 4 - Michle | Praha, Praha (hl.m.), Praha 4
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon:

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 4, Jaurisova 2

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Šlejnická 2593/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 220 199 610

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Praha 6, Šlejnická 5

Odlehčovací služba Praha 6

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Chittussiho 1108/1a, 160 00 Praha 6 - Bubeneč | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 6 míst
Telefon: +420 224 316 540  | e-mail: ldn6.soc.prac@seznam.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Praha 6, Chittussiho 1a

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9 - Vysočany | Praha, Praha (hl.m.), Praha 9
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 603 745 770

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 9, Sokolovská 304

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Rezlerova 309/4, 109 00 Praha-Petrovice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 271 962 055

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 10, Rezlerova 4

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Tatarkova 730/8, 149 00 Praha 11 - Háje | Praha, Praha (hl.m.), Praha 11
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 272 912 279  | e-mail: evaspacek@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 11, Tatarkova 8

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Tuchorazská 426/9, 108 00 Praha 10 - Malešice, | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 608 162 426  | e-mail: zwft@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 10, Tuchorazská 9

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: V domově 1903/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov, | Praha, Praha (hl.m.), Praha 3
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 271 770 230  | e-mail: aksamitova@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 3, V domově 1903/12

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Na Balkáně 2529/76, 130 00 Praha 3 - Žižkov, | Praha, Praha (hl.m.), Praha 3
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 724 563 833  | e-mail: aksamitova@seznam.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 3, Na Balkáně 2529/76

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Na Pískách 1835/32, 160 00 Praha 6 - Dejvice | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 233 355 906

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 6, Na pískách 1835/32

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Nové náměstí 1431/20, 104 00 Praha 22 - Uhříněves, | Praha, Praha (hl.m.), Praha 22
Zřizovatel/Provozovatel: Živnostník
Telefon: +420 724 119 713

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Praha 22, Nové náměstí 1431/20
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010