SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4538 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov Modrý kámen

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo Hradiště, | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 73 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Modrý kámen Nerudova 1470

Domov Centrum 83

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav II | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 6 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

centrum 83 Havlíčkova 447

Domov Pod Skalami

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Olšina 1, 294 11 Mnichovo Hradiště - Olšina | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 79 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Olšina 1

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Na Návsi 229, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště) | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Veselá Na návsi 229

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Návsi 229, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště) | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 4 míst

 
Odlehčovací služby je pobytová a ambulantní. Je Poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Veselá Na návsi 229

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav II, | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

 
Odlehčovací služby je pobytová. Je Poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

DPS Na Radouči

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Penzionu 1324, 293 01 Mladá Boleslav II | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

DPS MB U penzionu

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Havlíčkova 71, 293 01 Mladá Boleslav II, | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

DPS MB Havlíčkova 71

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

 
Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Úvaly nám. svobody 1475

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 47 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Úvaly nám. svobody 1475

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst

 
Odlehčovací služba je ambulantní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Úvaly nám. svobody 1475

Domov Hačka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Oleška 153, 281 62 Oleška | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 38 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Hačka Oleška

Domov Pod Kavčí skálou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Marie Pujmanové 2045/2, 251 01 Říčany, | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 55 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Říčany Marie Pujmannové 2

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Jiráskova 456, 251 64 Mnichovice, | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 6 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Mnichovice Jiráskova 456

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Jiráskova 456, 251 64 Mnichovice, | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 54 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Mnichovice Jiráskova 456

Domov seniorů

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vinořská 78, 250 73 Jenštejn | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 166 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Jenštejn dům
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010