SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5549 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory Vimperk

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pivovarská 158/26, 385 01 Vimperk | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 23 míst
Telefon: +420 736 670 621  | e-mail: doulova@nemocnicevimperk.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Vimperk, Pivovarská 158/26

Domov pro seniory Kopretina

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Burianova 969, 460 06 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 724 765 723  | e-mail: zikmundovaczasp.cz

Pobytová služba je poskytována osobám nad 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost vyplývající zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Liberec, Burianova 969

Domov pro seniory Ostrov

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: ČSA 71, 362 33 Hroznětín | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 19 míst
Telefon: +420 353 618 198,  | e-mail: dps.hroznetin@ostrov.charita.cz

Služba je poskytována osobám, které pro svůj vysoký věk nebo zdravotní postižení nemohou žít zcela samostatně ve svém přirozeném prostředí a rodina není schopna se o ně postarat vzhledem ke svému zaměstnání. Uživateli zařízení se mohou stát osoby od 65 let, kteří pro svůj zdravotní stav přestávají být soběstační v základních sebeobslužných činnostech.

Detailní informace

Hroznětín, ČSA 71

Domov pro seniory sv. Alžběty

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Hlavanova 15a17, 326 00 Plzeň | Plzeň - město, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 27 míst
Telefon: +420 731 433 004

Okruh osob, kterým je naše služba určena, jsou senioři od 65 let, kteří potřebují péči druhé osoby.

Detailní informace

Plzeň, Hlavanova 15

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice | Plzeň - sever, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 44 míst
Telefon: +420 377 815 111  | e-mail: info@baculus.cz

Služba je určena seniorům a osobám nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby v rovině péče, kterou není možné zabezpečit v jejich přirozeném prostředí.

Detailní informace

Vejprnice, Tylova 999

Domov pro seniory Naší Paní 

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 27 míst
Telefon: +420 731 433 083  | e-mail: lenka.bauerova@klatovy.charita.cz

Služba je určena seniorům starších 60-ti let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního stavu a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí

Detailní informace

Klatovy, Václavská 12

Domov pro seniory sv. Zdislava

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Dominikánské náměstí 1, 412 01 Litoměřice | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 5 míst
Telefon: +420 416 731 429  | e-mail: chd@fchltm.charita.cz

Služba je poskytována seniorům ve věku od 65 let se sníženou soběstačností, ze zdravotních nebo sociálních příčin, mobilní či částečně imobilní (chodící za pomocí holí, berlí či chodítek), pro které z nejrůznějších důvodů nepostačují ostatní typy sociálních služeb, zejména služeb terénních, zaměřených na tuto populační skupinu.

Detailní informace

Litoměřice, Dominikánské náměstí 1

Domov pro seniory sv. Pavla

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Kozlerova 791, 337 01 Rokycany | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 12 míst
Telefon: +420 731 646 981,  | e-mail: jana.kovarova@rokycany.charita.cz

Poskytujeme pobytové služby seniorům od 65 let z rokycanského regionu (při volných kapacitách z celé ČR), kteří pro změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí.

Detailní informace

Rokycany, Kozlerova 791

Domov pro seniory sv. Františka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vlčice 1, 790 67 Vlčice | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 584 440 355,  | e-mail: dps.frantisek@jesenik.charita.cz

Cílovou skupinou jsou senioři ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem.

Detailní informace

Vlčice, Vlčice 1

Domov pro seniory sv. Hedviky 

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Mírové nám. 66, 790 65 Vidnava | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 584 435 136  | e-mail: dps.hedvika@jesenik.charita.cz

Služba je poskytována seniorům ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem, a dále osobám se zdravotním postižením ve věku od 55 let, které pro svou nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy.

Detailní informace

Vidnava

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vlčnov 1251, 687 61 Vlčnov | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 731 697 205  | e-mail: lenka.stanikova@uhbrod.charita.cz

Služba je poskytována seniorům od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést samostatný život ve svém domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně již nedostačující.

Detailní informace

Vlčnov, Vlčnov 1251

Domov pro seniory sv. Andělů strážných

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Komenského 119, 687 51 Nivnice | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 17 míst
Telefon: +420 724 651 259  | e-mail: ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz

Služba je poskytována seniorům od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést samostatný život ve svém domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně již nedostačující.

Detailní informace

Nivnice, Komenského 119

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Přimdská 501, 348 02 Bor | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 374 789 128,  | e-mail: marie.macoskova@dchp.charita.cz

Služba je poskytována pro dospělé občany ve věku od 65 let věku, kteří jsou důvodu snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb.

Detailní informace

bor

Domov pro seniory sv. Jana Pavla II.

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Gagarinova 1416, 349 01 Stříbro | Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 374 622 229  | e-mail: stacionar.stribro@volny.cz

Služba je pro občany, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby od 59 let věku, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Detailní informace

Stříbro, Gagarinova 1416

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Janovská 486, 109 00 Praha 15 – Horní Měcholupy | Praha, Praha (hl.m.), Praha 15
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 725 927 131  | e-mail: pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15.

Detailní informace

Praha 15, Janovská 486

Pečovatelská služba Liberec Borový Vrch

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Borový vrch 1031, 460 14 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 480 123 666  | e-mail: navojczasp.cz

Poskytujeme ambulantní a terénní pečovatelskou službu. Je určena pro osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a pro seniory.    

Detailní informace

Liberec, Borový vrch 1031
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010