SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory sv. Hedviky 

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Mírové nám. 66, 790 65 Vidnava | Jeseník, Olomoucký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 35 míst
Telefon: +420 584 435 136  | e-mail: dps.hedvika@jesenik.charita.cz

Služba je poskytována seniorům ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem, a dále osobám se zdravotním postižením ve věku od 55 let, které pro svou nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy.

Detailní informace

Vidnava

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vlčnov 1251, 687 61 Vlčnov | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 731 697 205  | e-mail: lenka.stanikova@uhbrod.charita.cz

Služba je poskytována seniorům od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést samostatný život ve svém domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně již nedostačující.

Detailní informace

Vlčnov, Vlčnov 1251

Domov pro seniory sv. Andělů strážných

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Komenského 119, 687 51 Nivnice | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 17 míst
Telefon: +420 724 651 259  | e-mail: ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz

Služba je poskytována seniorům od 65 let s těžkou či úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, bez které nejsou schopni vést samostatný život ve svém domácím prostředí a terénní služby jsou pro ně již nedostačující.

Detailní informace

Nivnice, Komenského 119

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Přimdská 501, 348 02 Bor | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 374 789 128,  | e-mail: marie.macoskova@dchp.charita.cz

Služba je poskytována pro dospělé občany ve věku od 65 let věku, kteří jsou důvodu snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb.

Detailní informace

bor

Domov pro seniory sv. Jana Pavla II.

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Gagarinova 1416, 349 01 Stříbro | Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 374 622 229  | e-mail: stacionar.stribro@volny.cz

Služba je pro občany, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby od 59 let věku, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Detailní informace

Stříbro, Gagarinova 1416

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Janovská 486, 109 00 Praha 15 – Horní Měcholupy | Praha, Praha (hl.m.), Praha 15
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 725 927 131  | e-mail: pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15.

Detailní informace

Praha 15, Janovská 486

Pečovatelská služba Liberec Borový Vrch

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Borový vrch 1031, 460 14 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 480 123 666  | e-mail: navojczasp.cz

Poskytujeme ambulantní a terénní pečovatelskou službu. Je určena pro osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a pro seniory.    

Detailní informace

Liberec, Borový vrch 1031

Odlehčovací služba Fialka Liberec

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Borový Vrch 1031/42, 460 14 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 485 123 666  | e-mail: gratiasova czasp.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb občanům starším 19 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Nenahrazují hospicovou péči, ani nejsou oddělením následné péče nemocnice.

Detailní informace

Odlehčovací služba Fialka Liberec, Liberec, Borový vrch 1031/42

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Parmská 390, 109 00 Praha 10 | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 8 míst
Telefon: +420 724 379 218  | e-mail: socialnipracovnice@csop-praha15.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je zařízením s nepřetržitým celoročním provozem, poskytující pobytovou odlehčující službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby.

Detailní informace

Praha 15, Parmská 390

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sedláčkova 446, 530 09 Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 602 944 975  | e-mail: pecovatelky@ssmpce.cz

Pečovatelská služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, se sníženou soběstačností  z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Detailní informace

Pardubice pečov

Domov se zvláštním režimem U Kostelíčka Pardubice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Štrossova 357, 530 03 Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 191 míst
Telefon: +420 466 613 176,  | e-mail: kostelicek@ssmpce.cz

Na odděleních D1, D3, D7 a D8 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

Detailní informace

Pardubice, Štrossova 357

Domov pro seniory Pardubice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Štrossova 357, 530 03 Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 106 míst
Telefon: +420 466 613 176,  | e-mail: kostelicek@ssmpce.cz

Pobytové služby pro uživatele, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese Pardubice.

Detailní informace

Pardubice u kostelicka

Domov pro seniory Dubina

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Blahoutova 646-649, 530 12, Pardubice | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 153 míst
Telefon: +420 466 262 345  | e-mail: dubina@ssmpce.cz

Služba je poskytována seniorům od 60 let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče.  

Detailní informace

Pardubice, Blahoutova 646

Domov pro seniory Horní Suchá

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Vnitřní 921/5, 735 35 Horní Suchá | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 30 míst
Telefon: +420 555 500 829  | e-mail: ds.hornisucha.socialni@slezskahumanita.cz

Sociální služba je určena osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.

Detailní informace

Horní Suchá, Vnitřní 921/5

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rokytnice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: č.p. 1, 751 04 Rokytnice | Olomoucký kraj, Přerov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 95 míst
Telefon: +420 581 278 028  | e-mail: veningerovam@domovrokytnice.cz

Služba je poskytována osobám od 19-ti let věku s mentálním postižením, dále s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se primárně myslí mentální postižení s přidruženými zrakovými, sluchovými, tělesnými vadami. Dále je služba poskytována osobám s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se myslí postižení funkcí tělesných, smyslových, nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním bez vazby na postižení mentální.  

Detailní informace

Rokytnice, Rokytnice 1

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Krejčího 1172, 460 06 Liberec | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 724 765 713,

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Liberec Krejčího
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010