SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5543 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Malovcova 1080, 395 01 Pacov | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 44 míst
Telefon: + 420 702 235 645  | e-mail: socialni2@dssp.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Pacov, Malovcova 1080

Domov se zvláštním režimem Tuchlovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Karlovarská 603, 273 02 Tuchlovice, | Kladno, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 82 míst
Telefon: +420 773 833 233  | e-mail: : tuchlovice.socialni@senior-home.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Tuchlovice, Karlovarská 603

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace
Telefon: +420 739 390 940  | e-mail: silvie.krizova@trebic.charita.cz

Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Třebíč Gen. Sochora 705

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Žižkova 98 (budova JYSKU, 4. patro), 586 01 Jihlava | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 567 211 695  | e-mail: osobniasistence@zivot99-jihlava.cz

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Jihlava Život 99, Žižkova 98

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 606 043 798  | e-mail: soc.prac.lukavec@centrum.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Lukavec, V Chaloupkách 196

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Na Předlískách 1154-1155, 675 31 Jemnice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 568 450 055  | e-mail: pecovatelky@mesto-jemnice.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Jemnice, Na Předlískách 1154

Domov pro seniory sv. Anežky

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Velký Újezd 7, 675 32 Kojatice – Velký Újezd | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 86 míst
Telefon: +420 731 619 834  | e-mail: socialni@dsvanezky.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kojatice, Velký Újezd 7

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Palackého 129, 675 31 Jemnice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 568 450 055  | e-mail: pecovatelky@mesto-jemnice.cz

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Jemnice, Palackého 129

Domov pro seniory sv. Antonína

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 83 míst
Telefon: +420 568 420 061  | e-mail: balikova.b@dsvamb.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Moravské Budějovice, Komenského 907

Domov se zvláštním režimem Domov sv. Anežky

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Velký Újezd 7, 675 32 Kojatice – Velký Újezd | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst
Telefon: +420 731 619 834  | e-mail: socialni@dsvanezky.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kojatice, Velký Újezd 7

Domov se zvláštním režimem IGF Alzheimer centrum Třebíč

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Družstevní 1320, Horka-Domky, 674 01 Třebíč | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 778 408 443  | e-mail: hana.novotna@igfalzheimercentrum.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Třebíč, Družstevní 1320

Domov se zvláštním režimem Domov Nové Syrovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 75 míst
Telefon: +420 568 408 212  | e-mail: socialni@domov-ns.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Nové Syrovice, Nové Syrovice 1

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 568 408 329  | e-mail: pbulickova@mbudejovice.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Moravské Budějovice, Chelčického 904

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 568 408 329  | e-mail: pbulickova@mbudejovice.cz

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Moravské Budějovice, Chelčického 904

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Jihlavská 585, 675 21 Okříšky | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 724 287 758  | e-mail: binkova@ou.okrisky.cz

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Okříšky, Jihlavská 585

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Jihlavská 585, 675 21 Okříšky | Kraj Vysočina, Třebíč
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 724 287 758  | e-mail: binkova@ou.okrisky.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Okříšky, Jihlavská 585
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010