SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5359 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Radošov 137, 362 72 Kyselka – Radošov | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 50 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Kyselka-Radošov, Radošov 137

Domov pro seniory Květinka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Krušnohorská 788, 363 01 Ostrov | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 46 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Ostrov, Krušnohorská 788

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Mariánská 160, 363 01 Jáchymov – Mariánská | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 30 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Jáchymov, Mariánská 160

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Mariánská 160, 363 01 Jáchymov – Mariánská | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 140 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Jáchymov, Mariánská 160

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: U Ohře 210/19, 360 18 Karlovy Vary – Tašovice | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Karlovy Vary, U Ohře 210/19

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Nádražní 268, 362 36 Pernink | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 54 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Pernink, Nádražní 268

Domov pro seniory "Spáleniště"

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb | Cheb, Karlovarský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 68 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Cheb, Mírová 2273/6

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Žlutice, Pod strání 467

Domov pro seniory Humpolec

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Máchova 210, 396 01 Humpolec | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 52 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Humpolec, Máchova 210

Domov Ždírec

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Ždírec 43, 588 13 Polná | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 33 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Polná, Ždírec 43

DS Stříbrné terasy

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 75 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Jihlava, Havlíčkova 5624/34b

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Světlá nad Sázavou, U Rybníčků 1044

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Světlá nad Sázavou, U Rybníčků 1044

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Světlá nad Sázavou, U Rybníčků 1044

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 115 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Světlá nad Sázavou, Na Bradle 1113

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Rudé armády 715, 394 64 Počátky | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Počátky, Rudé armády 715
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010