SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5359 položek. Každým dnem přibývají nové.

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Sokolov, Jiřího z Poděbrad 2046

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Komenského 113, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Sokolov, Komenského 113

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Komenského 113, 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Sokolov, Komenského 113

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Dobešovská 1, 394 94 Černovice | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Černovice, Dobešovská 1

Týdenní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Dobešovská 1, 394 94 Černovice | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst

 
Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Černovice, Dobešovská 1

Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Dobešovská 1, 394 94 Černovice | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

 
Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Černovice, Dobešovská 1

Domov Háj

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 60 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Ledeč nad Sázavou, Háj 1253

Domov Lidmaň

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Lidmaň 94, 395 01 Lidmaň | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Lidmaň, Lidmaň 94

Domov Lidmaň

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Lidmaň 91, 395 01 Lidmaň | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 91 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Lidmaň, Lidmaň 91

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Chotěboř, Kosmonautů 262

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Chotěboř, Kosmonautů 262

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Pelhřimov, U elektrárny 1965

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Malé náměstí 468, 364 01 Toužim | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 

Dům s pečovatelskou službou Malé náměstí

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Malé náměstí 468, 364 01 Toužim | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Toužim, Malé náměstí 468

Dům s pečovatelskou službou Sídliště

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Sídliště 124, 364 01 Toužim | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Toužim, Sídliště 124

Dům s pečovatelskou službou Školní

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Školní 609, 364 01 Toužim | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel/Provozovatel: Město

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Toužim, Śkolní 609
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010