SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory Černovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Černovice 25, 345 62 Černovice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 70 míst
Telefon: +420 379 431 109  | e-mail: hylmarova@cssdomazlice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Černovice, Černovice 25

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: 28. října 377, 333 01 Stod | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 773 259 033  | e-mail: karla.burdova@cssstod.eu

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Stod, 28. října 377

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: 28. října 377, 333 01 Stod | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 61 míst
Telefon: +420 773 259 033  | e-mail: karla.burdova@cssstod.eu

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Stod, 28. října 377

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Benešova 97, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 24 míst
Telefon: +420 737 246 644  | e-mail: dzrsocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domažlice, Benešova 97

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Baldovská 638, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 725 853

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Domažlice, Baldovská 638

Pečovatelská služba Domažlice

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 725 853  | e-mail: dpsbaldsocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Domažlice, Baldovská 638

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Břetislavova 209, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 724 325  | e-mail: dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Domažlice, Břetislavova 209

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Břetislavova 84 , 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 724 325  | e-mail: dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Domažlice, Břetislavova 84

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 725 853  | e-mail: dpsbaldsocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Domažlice, Baldovská 638

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Žižkova 237, 345 61 Staňkov I | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 777 592 860  | e-mail: dps@mestostankov.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Staňkov, Žižkova 237

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov I | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 777 592 860  | e-mail: dps@mestostankov.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Staňkov, náměstí T. G. Masaryka 35

Pečovatelská služba Městyse Koloveč

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Lidická 348, 345 43 Koloveč | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 739 590 779,  | e-mail: pecovatelskasluzba@mestyskolovec.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Koloveč, Lidická 348

Dům s pečovatelskou službou Senior Park

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: U Parčíku 75, 251 63 Kunice | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 605 590 001  | e-mail: zajemci@senior-park.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Kunice, U Parčíku 75
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010