SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4538 položek. Každým dnem přibývají nové.

Pečovatelská služba Včelka

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Hradecká 1383. 535 01 Přelouč | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Všechna zařízení 1

Osobní asistence Včelka

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Plynárenská 671, 280 02 Kolín | Kolín, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kolín Plynárenská 671

Pečovatelská služba Včelka

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Plynárenská 671, 280 02 Kolín | Kolín, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Kolín Plynárenská 671

Osobní asistence Včelka

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Malá 5654, 765 01 Zlín | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Všechna zařízení 2

Pečovatelská služba Včelka

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Malá 5654, 765 01 Zlín | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Všechna zařízení 3

Domov penzion pro důchodce Beroun

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Podrobné informace

Beroun DS Na Parkáně

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Lochovice 222, 267 23 Lochovice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 49 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Lochovice vstup

Centrum denních služeb

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Pod Dražovkou 1142, 268 01 Hořovice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Hořovice Pod drážovkou

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Pražská 904/28, 268 01 Hořovice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služby je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Hořovice Pražská 904

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Pražská 904/28, 268 01 Hořovice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je  poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Hořovice Pražská 904

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Husovo náměstí 43, 266 01 Beroun | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Beroun Husovo nám. 43

Domov seniorů Rudná

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Ke Školce 1070, 252 19 Rudná u Prahy | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 56 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Rudná Ke školce 1070

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Zdice čs. armády 969

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Zdice čs. armády 969

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Zdice čs. armády 969

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Zdice čs. armády 969
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010