SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5568 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory Těně

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Těně 76, 338 45 Těně | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 604 846 424  | e-mail: krenkova@pecetene.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Těně, Těně 76

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Holoubkov 86, 338 01 Holoubkov | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 371 751 130  | e-mail: podatelna@obecholoubkov.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Holoubkov, Holoubkov 86

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Holoubkov 86, 338 01 Holoubkov | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 371 751 130  | e-mail: podatelna@obecholoubkov.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Detailní informace

Holoubkov, Holoubkov 86

Dům s pečovatelskou službou Stříbro

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Třešňová 1439, 349 01 Stříbro | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 374 624 636  | e-mail: hubkova@mustribro.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Detailní informace

Stříbro, Třešňová 1439

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Plzeňská 189, 349 52 Konstantinovy Lázně | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 374 625 249

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Konstantinovy Lázně, Plzeňská 189

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Smetanova 860, 348 15 Planá | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 730 511 976  | e-mail: pecsluzbaplana@seznam.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Detailní informace

Planá, Smetanova 860

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bohušova 811, 348 15 Planá | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 730 511 976  | e-mail: pecsluzbaplana@seznam.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Detailní informace

Planá, Bohušova 811

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Bohušova 811, 348 15 Planá | Plzeňský kraj, Tachov
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 730 511 976  | e-mail: pecsluzbaplana@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Planá, Bohušova 811

Dům s pečovatelskou službou Klenčí pod Čerchovem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 285, 345 34 Klenčí pod Čerchovem | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 794 231  | e-mail: ouklenci@klencipc.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Detailní informace

Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 285

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Postřekov 270, 345 35 Postřekov | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 796 219  | e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Postřekov, Postřekov 270

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 794 231  | e-mail: ouklenci@klencipc.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 118

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Trhanov 139, 345 33 Trhanov | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst
Telefon: +420 724 296 157  | e-mail: Vitallife@centrum.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Trhanov, Trhanov 139

Domov pro seniory Kdyně

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 103 míst
Telefon: +420 379 791 111  | e-mail: info@dskdyne.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kdyně, Pod korábem 669

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635

Pečovatelská služba Kdyně

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010