SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5543 položek. Každým dnem přibývají nové.

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Postřekov 270, 345 35 Postřekov | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 796 219  | e-mail: urad@obecpostrekov.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Postřekov, Postřekov 270

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 379 794 231  | e-mail: ouklenci@klencipc.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Detailní informace

Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem 118

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Trhanov 139, 345 33 Trhanov | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst
Telefon: +420 724 296 157  | e-mail: Vitallife@centrum.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Trhanov, Trhanov 139

Domov pro seniory Kdyně

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 103 míst
Telefon: +420 379 791 111  | e-mail: info@dskdyne.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kdyně, Pod korábem 669

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635

Pečovatelská služba Kdyně

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolská 635, 345 06 Kdyně | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 379 731 388  | e-mail: socialni.pracovnik@domavekdyni.cz

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Kdyně, Sokolská 635

Domov pro seniory Domažlice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Baldovská 583, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 133 míst
Telefon: +420 379 412 722  | e-mail: bufkova@cssdomazlice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domažlice, Baldovská 583

Domov se zvláštním režimem Černovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Černovice 25, 345 62 Černovice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 32 míst
Telefon: +420 379 431 109  | e-mail: hylmarova@cssdomazlice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Černovice, Černovice 25

Domov pro seniory Černovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Černovice 25, 345 62 Černovice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 70 míst
Telefon: +420 379 431 109  | e-mail: hylmarova@cssdomazlice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Černovice, Černovice 25

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: 28. října 377, 333 01 Stod | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 773 259 033  | e-mail: karla.burdova@cssstod.eu

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Stod, 28. října 377

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: 28. října 377, 333 01 Stod | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 61 míst
Telefon: +420 773 259 033  | e-mail: karla.burdova@cssstod.eu

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Stod, 28. října 377

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 379 484 510  | e-mail: dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domažlice, Prokopa Velikého 689

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Benešova 97, 344 01 Domažlice | Domažlice, Plzeňský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 24 míst
Telefon: +420 737 246 644  | e-mail: dzrsocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Domažlice, Benešova 97
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010