SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5543 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov pro seniory Chomutice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Obora 11, 508 01 Chomutice - Obora | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 37 míst
Telefon: +420 725 450 144  | e-mail: kuchtova@ddobora.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Chomutice, Obora 11

Domov pro seniory Mlázovice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Náměstí 43, 507 58 Mlázovice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 54 míst
Telefon: +420 493 539 826  | e-mail: socialni@ddmlazovice.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Mlázovice, Náměstí 43

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Riegrova 655, 508 01 Hořice | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 9 míst
Telefon: +420 493 586 323  | e-mail: socialnipracovnice@nphorice.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Hořice, Riegrova 655

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Komenského 244, 507 71 Miletín | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 493 693 132  | e-mail: nosek@miletin.cz

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Miletín, Komenského 244

Dům s pečovatelskou službou města Lázně Bělohrad

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Prostřední Nová Ves 2, 507 81 Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves, | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 733 535 155  | e-mail: dolinska@lazne-belohrad.cz

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves 2

Pečovatelská služba města Lázně Bělohrad

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Prostřední Nová Ves 2, 507 81 Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves, | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 733 535 155  | e-mail: dolinska@lazne-belohrad.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves 2

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Karla Kofránka 2264, 508 01 Hořice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 8 míst
Telefon: +420 720 958 934  | e-mail: kokosinova@usphorice.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hořice, Karla Kofránka 2264

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Komenského 244, 507 71 Miletín | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 493 693 132  | e-mail: obec.miletin@iol.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Miletín, Komenského 244

Dům s pečovatelskou službou Hořice

Typ zařízení/služby: domy s byty zvláštního určení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Janderova 2110, 508 01 Hořice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 492 105 468  | e-mail: raisova@horice.org

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Hořice, Janderova 2110

Pečovatelská služba Hořice

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Riegrova 2111, 508 01 Hořice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 731 614 987  | e-mail: SOCIALNI@DDHORICE.CZ

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Hořice, Riegrova 2111

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Riegrova 2111, 508 01 Hořice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 50 míst
Telefon: +420 731 614 987  | e-mail: SOCIALNI@DDHORICE.CZ

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hořice, Riegrova 2111

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Riegrova 2111, 508 01 Hořice | Jičín, Královéhradecký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 60 míst
Telefon: +420 731 614 987  | e-mail: SOCIALNI@DDHORICE.CZ

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hořice, Riegrova 2111

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: 5. května 421, 549 81 Meziměstí | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 602 550 581  | e-mail: pecovatelky@mezimesti.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní.  Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Meziměstí, 5. května 421

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 602 889 699  | e-mail: terezie.bacova@teplicenadmetuji.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Teplice nad Metují, Rooseveltova 15

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Jiráskova 193, 550 01 Broumov - Nové Město | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 42 míst
Telefon: +420 774 420 231  | e-mail: riabcova@nadejebroumov.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Broumov, Jiráskova 193

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: třída T. G. Masaryka 833, 552 03 Česká Skalice, | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 734 255 074  | e-mail: pecovatelky@ceskaskalice.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní.  Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 833
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010