SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4538 položek. Každým dnem přibývají nové.

Týdenní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Nestanice – Lomec 63, 389 01 Libějovice | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

 
Týdenní stacionář poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Lomec 63

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II. | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 112 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

DST Jindřichův Hradec

Týdenní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II. | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst

 
Týdenní stacionář poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

DST Jindřichův Hradec

Domov důchodců U Zlatého kohouta

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 60 míst

 
Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Hluboká dům vchod Zborovská 857

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Město  | Kapacita: 6 míst

 
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby, poskytované osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Hluboká dům vchod Zborovská 857

Domov Matky Vojtěchy

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 26 míst

 
Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Podrobné informace

Prachatice Hospic Neumannova 144

Odlehčovací služba sv. Jakuba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Horní 138, 383 01 Prachatice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Prachatice Horní 138

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Horní 138, 383 01 Prachatice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Prachatice Horní 138

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Strakonice Radomyšlská

Odlehčovací služba sv. Markéty

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Strakonice Radomyšlská

Odlehčovací služba sv. Jana N. Neumanna

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 11 míst

 
Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Prachatice Hospic Neumannova 144

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice | Jihočeský kraj, Prachatice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Prachatice Hospic Neumannova 144

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

České Budějovice Dobrovodská 105

Odlehčovací služba sv. Veroniky

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

České Budějovice Dobrovodská 105

Pečovatelská služba Archa

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: U Stadionu 195, 378 10 České Velenice | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

České Velenice U stadionu 195

Pečovatelská služba Archa

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Borovany Žižkovo nám. 149
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010