SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5564 položek. Každým dnem přibývají nové.

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Pržno 9, 756 23 Pržno, | Vsetín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 64 míst
Telefon: +420 571 452 219  | e-mail: marcela.holcakova@sluzbyvsetin.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Pržno, Pržno 9

Domov pro seniory Karolínka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka | Vsetín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 128 míst
Telefon: +420 571 450 730  | e-mail: karla.pavlickova@sluzbyvsetin.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.  

Detailní informace

Karolínka, Pod Obecnicu 308

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Spytihněv 577, 763 64 Spytihněv | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 571 118 333  | e-mail: kolarikova.hana@spytihnev.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Spytihněv, Spytihněv 577

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Spytihněv 577, 763 64 Spytihněv | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 571 118 333  | e-mail: kolarikova.hana@spytihnev.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Spytihněv, Spytihněv 577

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 576 771 680  | e-mail: ausficirova@senior.otrokovice.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Otrokovice, Hlavní 1161

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Nivy 283, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 576 771 680  | e-mail: ausficirova@senior.otrokovice.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Otrokovice, Nivy 283

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Nivy 283, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 576 771 680  | e-mail: ausficirova@senior.otrokovice.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Otrokovice, Nivy 283

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Padělky VI 1367, 760 01 Zlín, | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 577 211 475  | e-mail: handicap@handicap.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Zlín, Padělky 1367

Denní stacionář Domovinka

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Pod Valy 664, 688 01 Uherský Brod | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 724 651 272  | e-mail: marie.vintrova@uhbrod.charita.cz

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Uherský Brod, Pod Valy 664

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 603 406 539  | e-mail: silvie.kazikova@uhbrod.charita.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Strání, Sv. Cyrila a Metoděje 271

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 603 406 539  | e-mail: silvie.kazikova@uhbrod.charita.cz

Odlehčovací služba je ambulantní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Strání, Sv. Cyrila a Metoděje 271

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 1 míst
Telefon: +420 724 651 265  | e-mail: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz

Odlehčovací služby je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Uherský Brod, Mariánské nám. 13

Domov pro seniory Starý mlýn

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Prasklice 142, 768 33 Prasklice | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 29 míst
Telefon: +420 739 233 091  | e-mail: socialnipracovnik@dpsstarymlyn.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Prasklice, Prasklice 142

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: náměstí Svobody 26, 768 11 Chropyně | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 573 355 172  | e-mail: pecovatelky2627@seznam.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Chropyně, náměstí Svobody 26

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: náměstí Svobody 26, 768 11 Chropyně | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 573 355 172  | e-mail: pecovatelky2627@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Chropyně, náměstí Svobody 26

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Hrázky 787, 768 11 Chropyně | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 573 355 172  | e-mail: pecovatelky2627@seznam.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Chropyně, Hrázky787
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010