SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5523 položek. Každým dnem přibývají nové.

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Štefánikova 588/63a, 612 00 Brno - Ponava | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 777 758 269  | e-mail: sanusteren@gmail.com

Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Brno, Štefánikova 588/63a

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Deblín 300, 664 75 Deblín, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 739 101 360  | e-mail: seniorsen.info@seznam.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Deblín, Deblín 300

Pečovatelská služba Deblín

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Deblín 300, 664 75 Deblín, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 739 101 360  | e-mail: seniorsen.info@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Deblín, Deblín 300

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Štefánikova 288/15, 695 01 Hodonín, | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 774 650 134  | e-mail: tlachova@cprhodonin.cz

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Hodonín, Štefánikova 288/15

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Luční 1590, 696 42 Vracov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 518 628 324  | e-mail: ps@mestovracov.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Vracov, Luční 1590

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Luční 1590, 696 42 Vracov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 518 628 324  | e-mail: ps@mestovracov.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Vracov, Luční 1590

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 518 389 483  | e-mail: socialni2@css-kyjov.cz

Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Detailní informace

Kyjov, Palackého 67/7

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Velkomoravská 2352/12, 695 01 Hodonín | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 518 325 175  | e-mail: homedica@email.cz.

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Detailní informace

Hodonín, Velkomoravská 2352/12

Domov pro seniory Hodonín

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín, | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 105 míst
Telefon: +420 518 321 834 kl. 112  | e-mail: socialni@ds-hodonin.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hodonín, třída Bratři Čapků 3273/1

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst
Telefon: +420 518 699 514  | e-mail: socialni2@centrumproseniorykyjov.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kyjov, Strmá 34

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 69 míst
Telefon: +420 518 699 541  | e-mail: socialni@centrumproseniorykyjov.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kyjov, Strmá 34

Domov se zvláštním režimem

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov, | Břeclav, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 57 míst
Telefon: +420 518 699 541  | e-mail: socialni@centrumproseniorykyjov.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kyjov, Strmá 34

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 518 389 483  | e-mail: socialni2@css-kyjov.cz

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kyjov, Palackého 67/7

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 518 389 401

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Kyjov, Palackého 67/7

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 518 389 483  | e-mail: socialni2@css-kyjov.cz

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kyjov, Palackého 67/7

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 604 878 158  | e-mail: socialni@css-kyjov.cz

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Kyjov, Palackého 67/7
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010