SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 5568 položek. Každým dnem přibývají nové.

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 50 míst
Telefon: +420 730 185 821  | e-mail: martina.obdrzalkova@rajhrad.charita.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Rajhrad, Jiráskova 47

Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 546 123 403  | e-mail: penzionuvoz@volny.cz

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Detailní informace

Ivančice, Na úvoze 1425/5

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 546 123 402

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Ivančice, Na úvoze 1425/5

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Město
Telefon: +420 546 123 402

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Ivančice, Na úvoze 1425/5

Domov se zvláštním režimem na Jarošce

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 71 míst
Telefon: +420 518 306 906  | e-mail: socialni-zadosti@domovjaroska.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hodonín, Jarošova 1717/3

Domov se zvláštním režimem Zastávka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Sportovní 432, 664 84 Zastávka, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 121 míst
Telefon: +420 546 418 827  | e-mail: vedsocialni@dszastavka.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Zastávka, Sportovní 432

Domov pro seniory Zastávka

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Sportovní 432, 664 84 Zastávka, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 24 míst
Telefon: +420 546 418 827  | e-mail: vedsocialni@dszastavka.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Zastávka, Sportovní 432

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horizont

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov, | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 200 míst
Telefon: +420 518 612 017  | e-mail: socialni3@horizontkyjov.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Kyjov, Strážovská 1096/3

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Joštova 141/7, 602 00 Brno-město | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 606 156 848  | e-mail: betanie.teren@seznam.cz

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Brno, Joštova 141/7

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Borky 1004/7, 614 00 Brno – Maloměřice | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst
Telefon: +420 545 230 778  | e-mail: dds.brno@volny.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Maloměřice, Borky 1004/7

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zelený dům pohody

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín | Hodonín, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst
Telefon: +420 518 342 403  | e-mail: kocianova.romana@zelenydumpohody.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hodonín, P. Jilemnického 2923/1

Domov pro seniory Maloměřice

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Borky 1004/7, 614 00 Brno – Maloměřice | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 75 míst
Telefon: +420 545 230 778  | e-mail: dds.brno@volny.cz

Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Maloměřice, Borky 1004/7

Odlehčovací služba Villa Vlaďka

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Zahumení 639/64, 664 31 Lelekovice, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 18 míst
Telefon: +420 541 240 796  | e-mail: vv.lelekovice@volny.cz

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Lelekovice, Zahumení 639/64

Domov se zvláštním režimem Villa Martha

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov se zvláštním režimem
Adresa: Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 547 214 759  | e-mail: vm.hrusovany@volny.cz

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Detailní informace

Hrušovany u Brna, Tyršova 173

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Štefánikova 588/63a, 612 00 Brno - Ponava | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 777 758 269  | e-mail: sanusteren@gmail.com

Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Detailní informace

Brno, Štefánikova 588/63a

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Deblín 300, 664 75 Deblín, | Brno - venkov, Jihomoravský kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 739 101 360  | e-mail: seniorsen.info@seznam.cz

Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Detailní informace

Deblín, Deblín 300
Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010