SEZNAM

Služeb a zařízení pro seniory

Kraje a okresy

Forma služeb

Typ poskytovatele

Typy zařízení

Věkové kategorie

Cílové skupiny

Začali jsme 1.1.2020. Aktuálně seznam obsahuje 4999 položek. Každým dnem přibývají nové.

Půjčovna kompenzačních pomůcek TABITA

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín, | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Český Těšín, Třanovského 10

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov - Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 22 míst

 
Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Moskevská 1103/1f

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Dlouhá třída 1510/18d, 736 01 Havířov - Město, | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

Podrobné informace

Havířov, Dlouhá 1510/18d

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Dlouhá třída 1510/18d, 736 01 Havířov - Město, | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Havířov, Dlouhá 1510/18d

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Dlouhá třída 1510/18d, 736 01 Havířov - Město, | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Soukromá společnost

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Dlouhá 1510/18d

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov - Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Havířov, Moskevská 1103/1f

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov - Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Moskevská 1103/1f

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

Podrobné informace

Český Těšín, Jablunkovská 997/84

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Jablunkovská 997/84, 737 01 Český Těšín | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Český Těšín, Jablunkovská 997/84

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Jablunkovská 997/84, 737 01 Český Těšín | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Český Těšín, Jablunkovská 997/84

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Lomená 228/11, 736 01 Havířov - Šumbark, | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Lomená 228/11

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Jablunkovská 997/84, 737 01 Český Těšín | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Český Těšín, Jablunkovská 997/84

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Nerudova 351/12, 736 01 Havířov – Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 1 míst

 
Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Nerudova 351/12

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Lípová 618/12, 736 01 Havířov – Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 23 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Lípová 618/12

Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná - Nové Město | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace

 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Karviná, Sokolovská 1761

Denní stacionář MIKADO

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 57 míst

 
Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Podrobné informace

Havířov, Tajovského 1156/1
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010