Odlehčovací služba Kunovice - Na Bělince

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice, Česko | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 731 603 512   | e-mail: petra.mikulova@ssluh.cz

Odlehčovací služba Kunovice - Na Bělince
Kunovice, Na Bělince 1492_i

Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin od počátku do konce smluvního vztahu.

Věková struktura cílové skupiny:

     

  1. Mladší děti: 7 –  10 let
  2.  

  3. Starší děti: 11 – 15 let
  4.  

  5. Dorost: 16 –  18 let
  6.  

  7. Mladí dospělí: 19 – 26 let

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc, podporu a péči dětem a dospělým osobám (od 7 do 26 let) s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo PAS, dále osobám s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací služba je poskytována pobytovou formou s limity minimálně 2 dny, maximálně 3 kalendářní měsíce po sobě jdoucí. Maximální možná doba využití odlehčovací služby je 120 dnů v jednom kalendářním roce, tj. maximálně dva dvouměsíční pobyty.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 731 603 512
petra.mikulova@ssluh.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Web: https://www.ssluh.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové

Adresa zařízení: Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010