Odlehčovací služba

Adresa: Parmská 390, 109 00 Praha 10 | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 8 míst

ParmskáJe zařízením s nepřetržitým celoročním provozem, poskytující pobytovou odlehčující službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Další informace

Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 724 379 218
E-mail:
socialnipracovnice@csop-praha15.cz
sociální pracovnice, žádosti o pobytové sociální služby

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, Parmská 390, 109 00 Praha 10
Web: https://www.csop-praha15.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Parmská 390, 109 00 Praha 10

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010