Dům s pečovatelskou službou SENIOR

Adresa: Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany | Praha - východ, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 122 míst

DPS ŘíčanyDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V objektu je 99 bytů, 24 bytů je 1+1 pro manželské dvojice, 74 garsoniér a 1 byt služební.

Stravování

DPS SENIOR  nabízí občanům možnost stravování za přijatelnou cenu v jídelně DPS SENIOR  denně mezi 11.30 - 13.30. Možnost odebírání obědů do vlastních nádob!

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V DPS  1x týdně ordinuje lékař pro obyvatele DPS a 2x v týdnu gynekologická ambulance.  V ekonomickém pronájmu a přístupné nejen obyvatelům, ale i všem občanům města jsou v DPS Lékárna, Kadeřnictví Mirka a prodejna zdravotnických potřeb Thuasne.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 603 252 310
E-mail:
socialni.pracovnice@dps.ricany.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, Komenského nám. 1850, 251 01  Říčany
Web: http://dps.ricany.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmány

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Ordinace praktického lékaře

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)

Adresa zařízení: Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010