Dům s pečovatelskou službou

Adresa: Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Město

KameniceDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V budově domu s pečovatelskou službou je zároveň sídlo Úřadu městyse Kamenice, kadeřnictví a místní knihovna, které slouží obyvatelům domova i občanům z obce.

Budova má bezbariérový přístup. Je zde 5 dvoupokojových bytů / 50 m2 /, 12 jednopokojových bytů /34m2 /. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, ostatní vybavení bytu si zajistí nájemník sám. Ve 2 klubovnách se mohou setkávat obyvatelé domova. Dále jsou zde umístěny technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Kamenice, ergoterapeutická dílna, prádelna a sušárna.

Další informace

Vlastníkem domu s pečovatelskou službou je Městys Kamenice (www.kameniceujihlavy.cz). Nájemní smlouvu na byty uzavírá s nájemníky obec, dle postupu při podávání žádosti do DPS .

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 608 607 991
E-mail:
obec.kamenice@ji.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23  Kamenice
Web: http://www.kameniceujihlavy.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Vybavení objektu

Společenská místnost
Klubovna

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Kadeřník/holič
Prádelna
Sušárna

Adresa zařízení: Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010