Dům s pečovatelskou službou

Adresa: Čs. tankistů 206/9, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Město

Praha Horní Měcholupy DPS Čs. tankistů 9Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V Domě s pečovatelskou službou je osm garsoniér, dvě dvougarsoniéry a v podkroví dvě velké dvougarsoniéry pro personál. Přízemí je přístupné vozíčkářům, zvládnutí výškového rozdílu mezi přízemím a vchodem zajišťuje pojízdná plošina.

Do Domu s pečovatelskou službou se občané stěhují s vlastním nábytkem a tak se mohou co nejvíce cítit jako doma. Základním vybavením každé garsoniéry je kuchyňská linka s vařičem a sprchový kout.

V suterénu je koupelna na koupání s asistencí, prádelna, sušárna a společenská místnost.

V okrasné zahradě je místo na posezení v chládku, část zahrady je možné využívat jako užitkovou. V zahradě je též dvougaráž s dílnou.

Stravování

Obyvatelé DPS mohou využít terénní sociální službu – pečovatelskou službu z CSOP Praha 15

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Žádost mohou podat i manželé nebo páry, které chtějí žít ve společné domácnosti.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 272 706 441
E-mail:
urad@dolnimecholupy.cz
tajemnice úřadu městské části Praha Dolní Měcholupy

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01  Dolní Měcholupy
Web: http://www.dolnimecholupy.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)

Adresa zařízení: Čs. tankistů 206/9, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010