Dům s pečovatelskou službou, Červený Kostelec, Nerudova

Adresa: Nerudova 356, 549 41 Červený Kostelec | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Město  | Kapacita: 11 míst

Dům s pečovatelskou službou, Červený Kostelec, Nerudova 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Vyplněná žádost se odevzdá k vyřízení na sociální odbor Městského úřadu.

Při výběru nových obyvatel domu dostávají přednost občané našeho města a teprve následně, když není vhodný kandidát i obyvatelé obcí, které přísluší spádově k Červenému Kostelci.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 491 467 511
E-mail:
mestock@mestock.cz
Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41  Červený Kostelec
Web: https://www.cervenykostelec.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Nerudova 356, 549 41 Červený Kostelec

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010