Dům s pečovatelskou službou, Blansko u Kaplice

Adresa: Blansko 66, 382 41 Kaplice | Jihočeský kraj, Český Krumlov
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou, Blansko u Kaplice 1Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Je zde celkem 18 bytových jednotek, z toho 6 bytů o velikosti 1+1 a 12 bytů o velikosti 1+0. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou s elektrickou troubou a vlastním sociálním zařízením se sprchovým koutem.

Předností budovy je bezbariérový přístup, klid a krásná příroda v okolí. V budově je k dispozici výtah, společenská místnost a prádelna. Ke zkvalitnění bydlení přispívá centrální koupelna, která je obyvatelům domu přístupná.  V letních dnech je možné volný čas trávit na zahradě.

 

Další informace

Soustředění bytů na jednom místě usnadňuje poskytování pečovatelské služby, která je v tomto domě zajišťována každý všední den. Zázemí zde má pečovatelka, která zajišťuje donášku oběda, nákupy, praní, úklidy nebo dopravu autem do Kaplice. Obyvatelé se do Kaplice mohou dopravit také veřejnou hromadnou dopravou.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

S ostatními záležitostmi se mohou obyvatelé obracet na sociálního pracovníka – Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice, Linecká 391, tel., 607 570 111, který vede evidenci žadatelů o byt, vyřizuje žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou a poskytuje sociální poradenství.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 380 303 188
+420 607 570 111
E-mail:
hana.smejkalova@mestokaplice.cz
Odbor sociálních věcí a péče MěÚ Kaplice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41  Kaplice
Web: https://www.mestokaplice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Vybavení objektu

Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Zařizování (dle pokynů klienta)

Adresa zařízení: Blansko 66, 382 41 Kaplice

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010