Domov se zvláštním režimem

Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 113 míst

Libníč Domov _1Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo některého typu demence, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny a pobývají především na území Jihočeského kraje.   .

Ubytování a prostředí

Domov se nachází v  historické budově bývalých schwarzenbergských lázní. Klienti jsou ubytováni ve čtyřech odděleních.

Od 15. února 2019, probíhá v domově se zvláštním režimem rozsáhlá rekonstrukce V. a částečná rekonstrukce III. oddělení. Z toho důvodu, je část klientů přestěhovaná na odloučeném pracovišti Vysokoškolských kolejí v Českých Budějovicích.

Adresa:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – K2 Studentská 799/17 370 05 České Budějovice
Tel.: 702 233 841. Adresa pro korespondenci je shodná s adresou domova v Libníči. Klienti, kteří zůstávají v Libníči byli přestěhovaní na II., III. B a IV. oddělení.

Stravování

Stravování klientů i  zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují klientům po celých 24 hodin všeobecné a praktické sestry a pracovníci v sociálních službách. Veškerá ošetřovatelská péče je poskytována na základě indikace lékaře.

Do domova týdně dochází registrující praktický lékař, odborní lékaři – psychiatr a kožní lékařka.

Rehabilitace klientů je prováděna na základě indikace lékaře fyzioterapeutem.

Aktivizace, vzdělávání

Od neděle do pátku, mohou klienti  v dopoledních i odpoledních hodinách docházet do  ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, cvičit v tělocvičně i venku.  Mohou trávit čas činnostmi na zahradě i pěstováním květin, případně v přilehlém lesoparku.

Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách.

 

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

domov se zvláštním režimem

Kontakty

Telefon:
+420 725 514 447
E-mail:
drabova@domovlibnic.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč č.p. 17, 373 71 Libníč
Web: http://domovlibnic.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové
Třílůžkové

Vybavení pokojů

Vybaveno nábytkem
Vlastní sociální zařízení

Vybavení objektu

Společenská místnost
Jídelny
Kuchyně
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Libníč 17, 373 71 Libníč

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010