Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sedlecká 755/2, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary, Česko | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel: Nezisková organizace

Pečovatelská služba
Karlovy Vary Sedlecká 2Pečovatelská služba je terénní . Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Služba je určena osobám žijícím ve vlastních domácnostech na území města Karlovy Vary a v přilehlých obcí v okruhu do 10 km a v domech s pečovatelskou službou v Karlových Varech.

Dovážka stravy je v pracovní dny zajišťována z Jídelny s kuchyní pro seniory a zdravotně postižené ZLATÁ KOTVA. Dovážka stravy ve dnech pracovního klidu , včetně svátků je zajišťována z Jídelny s kuchyní , Východní 16, výjimečně.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 353 564 555
ismejkalova@kv-mzss.cz,

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
Web: www.kv-mzss.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Sedlecká 755/2, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010