Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín, Česko | Jihočeský kraj, Písek
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba
Protivín DPS Masarykovo nám. 21Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Pečovatelská služba je organizační složkou, jejímž zřizovatelem je Město Protivín. Úkony jsou poskytovány občanům města Protivína a jeho správního obvodu (Myšenec, Selibov, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč).

Služba je poskytována občanům v jejich domácnostech (terénní forma) a nebo občan může docházet do Domu zvláštního určení (DPS), kde je hygienické středisko a prádelna (ambulantní forma).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba ambulantní
pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 382 203 361
+420 775 862 900
E-mail:
cvrckova@muprotivin.cz
vedoucí OS


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Protivín
Web: https://www.muprotivin.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010