Charitní pečovatelská služba Plánicko

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Náměstí 180, 340 34 Plánice, Česko | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Charitní pečovatelská služba Plánicko
Pečovatelská služba, PlánickoPečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

V Plánici a okolí se o klienty starají celkem 3 pečovatelky.

Do spádové oblasti střediska patří Plánice, Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav, Zdebořice, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Nicov, Velenovy, Neurazy, Číhaň, Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice, Skránčice, Vlčnov, Zborovy, Kocourov, Bližanovy, Hnačov, Myslovice, Kroměždice, Bystré, Pečetín.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 731 433 087
E-mail:
chpsplanice@klatovy.charita.cz
vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Oblastní charita Klatovy
Web: http://www.charitakt.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Náměstí 180, 340 34 Plánice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010