Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Smetanova 764, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česko | Kolín, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 19 míst

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba, KolínPečovatelská služba poskytuje služby seniorům starším 65 let, osobám se zdravotním postižením a chronickým onemocněním starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci pro svou sníženou soběstačnost a potřebují pomoc (potřebují péči). Zároveň tuto pomoc nelze zabezpečit běžně dostupnou službou (např. nákupy, dovážka stravy).

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Běžné úkony péče o vlastní osobu:

   

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2.  

 3. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 4.  

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 6.  

 7. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

   

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2.  

 3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 4.  

 5. pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

   

 1. zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
 2.  

 3. dovoz nebo donáška jídla,
 4.  

 5. pomoc při přípravě jídla a pití,
 6.  

 7. příprava a podání jídla a pití;

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

   

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2.  

 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 4.  

 5. donáška vody,
 6.  

 7. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 8.  

 9. běžné nákupy a pochůzky,
 10.  

 11. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 12.  

 13. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

   

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Další informace

Fakultativní činnosti:

   

 • dohled
 •  

 • doprovod na procházku
 •  

 • doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 321 720 757
+420 702 067 782
E-mail:
pecovatelska.sluzba@mszs.cz
Koordinátorka


Telefon:
+420 321 720 757
+420 601 304 922
E-mail:
pecovatelska.sluzba@mszs.cz
Sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské sociální a zdravotní služby
Web: https://www.mszs.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Doprovod k lékaři nebo na pochůzky

Adresa zařízení: Smetanova 764, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010