Pečovatelská služba Janovicko

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, Česko | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Pečovatelská služba Janovicko
Pečovatelská služba, JanovickoPečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

V Janovicích nad Úhlavou a okolí se o klienty starají celkem 3 pečovatelky.

Do spádové oblasti střediska patří Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota, Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice nad Úhlavou, Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy, Veselí, Klenová, Týnec, Horní Lhota, Loreta, Rozpáralka, Běhařov, Úborsko, Dlažov, Miletice,  Soustov, Novákovice, Javor, Loučany, Bezděkov, Poborovice, Vítaná, Lomec, Pocinovice.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 731 433 047
E-mail:
chpsjanovice@klatovy.charita.cz
vedoucí střediska, pracovník sociálních služeb


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Oblastní charita Klatovy
Web: http://www.charitakt.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010