Jubilata pro osoby potřebující péči

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba ambulantní, pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sokolovská 1004, 334 41 Dobřany, Česko | Plzeň - jih, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Jubilata pro osoby potřebující péči
Pečovatelská služba, DobřanyPečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Službu poskytujeme v obcích Dobřany, Dobřánky, Šlovice, Vodní Újezd.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba ambulantní
pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 736 527 156
+420 733 141 900
E-mail:
jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
Vedoucí služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Web: https://www.diakoniezapad.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Sokolovská 1004, 334 41 Dobřany, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010