Charitní pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Cajthamlova 169, Zavadilka, 266 01 Beroun, Česko | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Charitní pečovatelská služba
Beroun dům Charity Cajthamlova 169Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Službu poskytujeme na území města Berouna a v okolí do 15 km.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon.
+420 724 216 813,
+420 732 373 196,
+420 313 030 433
E-mail:
terennipece@charita-beroun.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Beroun
Web: https://beroun.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Cajthamlova 169, Zavadilka, 266 01 Beroun, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010