Pečovatelská služba Babice

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: 687 03 Babice, Česko | Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba Babice
Dům s pečovatelskou službou, BabicePečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní v domácnostech uživatelů a jako ambulantní v prostorách Domu s upravitelnými chráněnými byty (DPS) v Babicích č. p. 594.

Staráme se průběžně o 70 uživatelů, jejichž průměrný věk je 78 let.

Kontakt na zřizovatele:

Telefon: +420 572 585  E-mail: starosta@babice.eu

starostka obce Babice

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Obce, ve kterých poskytujeme službu: Babice, Huštěnovice, Sušice, Kudlovice, Traplice, Jalubí.

Pečovatelská služba Babice sídlí v Domě s upravitelnými chráněnými byty (DPS) v Babicích č.p. 594 a využívá zde kancelář a hygienickou místnost, ve které je zřízena prádelna. Obě místnosti se nachází v 1. patře budovy.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 724 149 246
Email:
pecovatelska.babice@seznam.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Babice
Web: http://www.babice.eu/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: 687 03 Babice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010