Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Břasy 300, 338 24 Břasy, Česko | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba
Břasy 300

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

 

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Pečovatelská služba Obec Břasy poskytuje terénní služby v DPS 300, DPS 60 a dále pod obec Břasy spadajících  přilehlých obcích - Stupno, Vranovice, Kříše a Darová.

Pracovnice pečovatelské služby, provádějící přímo výkon služeb, sídlí v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Břasích č. p. 300, 338 24 Břasy.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 725 046 535
pečovatelka@obecbrasy.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Břasy
Web: obecbrasy.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Břasy 300, 338 24 Břasy, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010