Osobní asistence Pomoc a Péče Slunečnice

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Dříteň, 373 51 Dříteň, Česko | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel: Nezisková organizace

Osobní asistence Pomoc a Péče Slunečnice
Dříteň DPS zepředuOsobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Naše sídlo je v Dřítni, malebné střediskové obci, která leží mezi Týnem nad Vltavou a Českými Budějovicemi. Zde stojí čerstvě zrekonstruovaný „Dům s pečovatelskou službou“, naše kancelář je v přízemí vlevo.

Služby stále poskytujeme na území s dojezdem do 20 km od Dřítně či Týna nad Vltavou. Soustřeďujeme se i na okrajové části regionu, vesnice a na místa, kde jsou sociální služby špatně dostupné.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

osobní asistence

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 737 190 891
E-mail:
papslunecnice@seznam.cz
Sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice,  z. ú.
Web: http://appslunecnice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Dříteň, 373 51 Dříteň, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010