Osobní asistence

Typ zařízení/služby: osobní asistence |
Adresa: Teplická 26/25, Podmokly, 405 02 Děčín, Česko | Děčín, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Osobní asistence
Děčín Teplická 25

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Oblast působnosti poskytování osobní asistenční služby: Na území města Děčína, na území části obce Jílové u Děčína a na území části obce Modrá - Jílové, v části obce Malá Veleň u Benešova nad Ploučnicí, části obce Benešov nad Ploučnicí.

Zajištění péče nepřetržitě po dobou 24 hodin denně, dle individuálních potřeb uživatele.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

osobní asistence

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 724 588 257
z.sefcikova@asistencedc.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Agentura osobní asistenční služby z.ú.
Web: www.asistencedc.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Teplická 26/25, Podmokly, 405 02 Děčín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010