Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Velká hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem-město-Ústí nad Labem-centrum, Česko | Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Zřizovatel: Nezisková organizace

Odlehčovací služby
Ústí Velká hradební 2

Odlehčovací služby jsou terénní. Jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací služby poskytovány na pracovištích v Ústí nad Labem v dojezdové vzdálenosti 20 km. Odlehčovací služby jsou poskytovány celoročně, včetně víkendů a svátků.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 777 704 221
usti@opora-os.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
OPORA
Web: http://www.opora-os.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Velká hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem-město-Ústí nad Labem-centrum, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010